دفتر تهران

تهران. شهرک اکباتان فاز دو بلوک ۱۳ واحد ۵۶

۴۴۶۷۲۳۹۸(۰۲۱) واحد پشتیبانی مشتریان

info@bimteb.com

دفتر کرج

البرز. کرج. مهرشهر. بلوار ارم. خ بوستان کوچه رز. ساختمان سپیدار. و ۱

۹۱۰۳۵۲۰۶(۰۲۱) امور اداری و قرارداد ها

cosumer@bimteb.com