دکترا دامپزشکی دکتر هوشنگ خاوری خراسانی

مرکز دکترا دامپزشکی دکتر هوشنگ خاوری خراسانی واقع در تهران
واقع در آدرس : شهر تهران
مدیریت : هوشنگ خاوری خراسانی

تلفن های تماس مرکز :
تلفن همراه در مواقع ضروری : ۹۱۲۱۳۰۴۱۴۴

ارائه دهنده خدمات دامپزشکی و دام و طیور

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا مالک این کسب و کار هستید به بیم طب پیام بدهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X