راهنمای استفاده از کارت تخفیف

پس از دریافت کارت تخفیف مورد نظرتان به سادگی می توانید از خدمات مورد نظر با تخفیف قطعی استفاده کنید.

مرحله اول

از بین مراکز طرف قرارداد مرکز مورد نظر خود را انتخاب کنید و وقت قبلی بگیرید.

مرحله دوم

با در دست داشتن پرینت کارت تخفیف خود و یک کارت شناسایی معتبر به مرکز مورد نظر مراجعه کنید.

مرحله سوم

در مرکز مورد نظر پس از ویزیت طرح درمان (فاکتور خدماتی که نیاز دارید) دریافت کنید.

مرحله چهارم

هزینه درمان را با تخفیف ۳۰ تا ۷۰ درصد (درصد تخفیف هر مرکز در لیست مراکز قید شده است) بپردازید