راهنمای اطمینان از کیفیت خدمات دندانپزشکی

اگر نیاز به بررسی خدمات دندانپزشکی انجام شده دارید، می توانید خدمات دندانپزشکی که برایتان انجام شده کنترل کیفیت کنید

مرحله اول

تصویر رادیو گرافی قبل و بعد از درمان خود را از مراکز معتبر رادیو گرافی تهیه کنید یا از دندانپزشک خود تحویل بگیرید

مرحله دوم

در حساب کاربری خود تیکت با موضوع درخواست کنترل کیفیت خدمات دندانپزشکی ارسال کنید و عکس رادیوگرافی را پیوست کنید.

مرحله سوم

کنترل کیفیت خدمات دندانپزشکی توسط متخصص همان رشته انجام شده و در ۷۲ ساعت کاری به صورت کتبی برای شما ارسال خواهد شد.

مرحله چهارم

کنترل کیفیت در مراکز طرف قرارداد بیم طب به صورت اتوماتیک برای همه دارندگان کارت تخفیف دندانپزشکی انجام می گیرد و نیازی به درخواست از طرف بیمار نیست

کنترل کیفیت آنلاین خدمات دندانپزشکی برای اولین بار ایران

کنترل کیفیت خدمات دندانپزشکی در بیم طب بالاتر از هزینه و تخفیف در اولویت قرارداد. سامانه کنترل کیفیت خدمات دندانپزشکی در بیم طب از روز ابتدای فعالیت مجموعه در کنار کلیه استفاده کنندگان از خدمات کارت تخفیف دندانپزشکی وجود داشته. ارائه گذارش کتبی با تاییده پزشک متخصص در مورد کیفیت خدمات انجام شده.

کلیه خدماتی که در بیم طب برای دارندگان کارت انجام می شود با دریافت تصویر رادیوگرافی قبل و بعد از درمان توسط پزشکان و دندانپزشکان متخصص همان تخصص کنترل می شود . به همین دلیل پزشکان طرف قرارداد بیم طب همواره بهترین خدمات را ارائه خواهند کرد.

حتی اگر درمان خود را در مراکز دندانپزشکی دیگری انجام داده اید و نیاز به کنترل کیفی دارید بیم طب درمان شما را کارشناسی خواهد کرد و گزارش کتبی معتبر در مورد درمان انجام شده ارائه خواهد کرد. فقط کافیست عکس رادیوگرافی قبل و بعد از درمان را برای ما ارسال کنید.