فرم ثبت نام پذیرنده کارت تخفیف

صفحه ۱ از ۵

مشخصات مرکز درمانی

مشخصات پذیرش مرکز درمانی

خدمات مرکز درمانی

نحوه همکاری

عضویت در بخش پذیرندگان کارت تخفیف

با عضویت در این بخش شما به سیستم ارسال بیمار درسترسی خواهید داشت و بیماران دارای کارت تخفیف می توانند از خدمات شما با تخفیف استفاده کنند. توجه داشته باشید که تعداد مراجعه بیمار به عوامل مختلفی از جمله موقعیت مکانی ، خدمات ارائه شده در مرکز شما و نیز میزان تخفیف ارائه شده از طرف مرکز شما بستگی دارد.

عضویت در بخش پذیرندگان وام درمانی

با عضویت در این بخش بیماران شما می توانند از دریافت وام درمانی تا سقف مشخص شده از طرف بانک استفاده کنند. کلیه مراحل اعتبار سنجی و دریافت مدارک از طرف ما انجام می شود و پس از تامین اعتبار از طرف بانک مبلغ وام با توجه به طرح درمانی که بیمار به شرکت ارسال میکند به حساب شما واریز خواهد شد. توجه داشته باشید که در این سیستم هیچ گونه ریسکی متوجه شما نیست حتی اگر متقاضی اقساط وام را پرداخت نکند.

بارگذاری تصاویر و مدارک

لطفا مدارک و مجوزات خود را بارگذاری کنید

لطفا از کلینیک یا مرکز درمانی خود تصاویر مناسبی تهیه و بارگزاری کنید این تصاویر در افزایش میزان مراجعات شما موثر خواهند بود.

بدینوسیله تایید می گردد که تکمیل کننده این فرم از متن توافقنامه آگاه است و کلیه موارد توافقنامه مورد تایید می وی می باشد

X