متخصص پزشکی اجتماعی دکتر آتوسا ایران پوراصلی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۸۷۶۲۳۶ و ۹۱۲۱۸۷۶۲۳۶
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: آتوسا ایران پوراصلی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X