متخصص پزشکی اجتماعی دکتر آتوسا خبیری واقع در شهر فارس
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۷۳۱۱۱۱۲۳ و ۹۱۷۳۱۱۱۱۲۳
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: آتوسا خبیری

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X