متخصص پزشکی اجتماعی دکتر آناهیتا بابک واقع در شهر اصفهان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۳۳۰۱۰۸۹۴ و ۹۱۳۳۰۱۰۸۹۴
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: آناهیتا بابک

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X