متخصص پزشکی اجتماعی دکتر اسفندیار جلیل زاده واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۰۱۴۲۸۳ و ۹۱۲۲۰۱۴۲۸۳
ایمیل مرکز : esfand333@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: اسفندیار جلیل زاده

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X