متخصص پزشکی اجتماعی دکتر افسانه ملک پورتهرانی واقع در شهر اصفهان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۳۳۲۷۴۷۶۸ و ۹۱۳۳۲۷۴۷۶۸
ایمیل مرکز : afsaneh_esf@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: افسانه ملک پورتهرانی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X