متخصص پزشکی اجتماعی دکتر اکرم حیدری واقع در شهر قم
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۳۵۱۳۶۹۵ و ۹۱۲۳۵۱۳۶۹۵
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: اکرم حیدری

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X