متخصص پزشکی اجتماعی دکتر اکرم شهبازی نوده واقع در شهر سمنان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۳۱۱۳۵۰ و ۹۱۲۲۳۱۱۳۵۰
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: اکرم شهبازی نوده

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X