متخصص پزشکی اجتماعی دکتر بتول موسوی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۳۳۵۳۲۷۶ و ۹۱۲۳۳۵۳۲۷۶
ایمیل مرکز : BATOOL614@YAHOO.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: بتول موسوی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X