متخصص پزشکی اجتماعی دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۰۵۶۳۱۸ و ۹۱۲۱۰۵۶۳۱۸
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X