متخصص پزشکی اجتماعی دکتر جهانگیر مهربان پور واقع در شهر فارس
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۷۷۱۳۰۴۲۳ و ۹۱۷۷۱۳۰۴۲۳
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: جهانگیر مهربان پور

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X