متخصص پزشکی اجتماعی دکتر حبیبه مظفری تربتی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۳۸۳۵۹۲۴ و ۹۱۲۳۸۳۵۹۲۴
ایمیل مرکز : R_MOZAFARY@YAHOO.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: حبیبه مظفری تربتی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X