متخصص پزشکی اجتماعی دکتر حبیب اله مسعودی فرید واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۴۸۴۳۳۵۱ و ۹۱۲۴۸۴۳۳۵۱
ایمیل مرکز : drhfarid@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: حبیب اله مسعودی فرید

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X