متخصص پزشکی اجتماعی دکتر حسن راشکی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۵۴۶۹۷۰۹ و ۹۱۲۵۴۶۹۷۰۹
ایمیل مرکز : drhassanrashhi@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: حسن راشکی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X