متخصص پزشکی اجتماعی دکتر حسین صافی زاده واقع در شهر کرمان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۳۳۴۱۴۴۱۴ و ۹۱۳۳۴۱۴۴۱۴
ایمیل مرکز : HOSSEIN.SAFIZADEH@GMAIL.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: حسین صافی زاده

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X