متخصص پزشکی اجتماعی دکتر حمیرا سجادی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۵۰۶۳۵۵۲ و ۹۱۲۵۰۶۳۵۵۲
ایمیل مرکز : safaneh_s@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: حمیرا سجادی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X