متخصص پزشکی اجتماعی دکتر رقیه مقیمی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۰۱۶۰۲۷ و ۹۱۲۱۰۱۶۰۲۷
ایمیل مرکز : DR_MOGHIMI@YAHOO.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: رقیه مقیمی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X