متخصص پزشکی اجتماعی دکتر زهرا دانا سیادت واقع در شهر اصفهان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۳۱۱۰۳۶۹۷ و ۹۱۳۱۱۰۳۶۹۷
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: زهرا دانا سیادت

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X