متخصص پزشکی اجتماعی دکتر زهره شاهین واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۲۴۸۲۴۰ و ۹۱۲۱۲۴۸۲۴۰
ایمیل مرکز : zohreh_shahin@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: زهره شاهین

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X