متخصص پزشکی اجتماعی دکتر ساناز واثقی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۱۵۹۴۹۰ و ۹۱۲۲۱۵۹۴۹۰
ایمیل مرکز : Sanaz-V2001@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: ساناز واثقی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X