متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سزانه حق پناه جهرمی واقع در شهر فارس
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۷۱۱۱۵۰۷۳ و ۹۱۷۱۱۱۵۰۷۳
ایمیل مرکز : HAGHPANAH@SUMS.AC.IR
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سزانه حق پناه جهرمی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X