متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سهیلا دبیران واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۳۰۰۴۹۱۱ و ۹۱۲۳۰۰۴۹۱۱
ایمیل مرکز : dabirans@sina.tums.ac.ir
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سهیلا دبیران

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X