متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سوسن فرشی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۵۱۲۳۲۷۴ و ۹۱۲۵۱۲۳۲۷۴
ایمیل مرکز : sfarshi@razi.tums.ac
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سوسن فرشی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X