متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سیداحمد رضائی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۴۸۶۷۳۷ و ۹۱۲۱۴۸۶۷۳۷
ایمیل مرکز : REZAII@TUMS.AC.IR
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سیداحمد رضائی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X