متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سیدعلیرضا مروجی واقع در شهر اصفهان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۳۲۶۳۴۲۰۸ و ۹۱۳۲۶۳۴۲۰۸
ایمیل مرکز : MORAVEJI@KAUMS.AC.IR
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سیدعلیرضا مروجی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X