متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سیدمحمد میررضائی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۳۰۴۷۲۵۵ و ۹۱۲۳۰۴۷۲۵۵
ایمیل مرکز : mirrezaie78@gmail.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سیدمحمد میررضائی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X