متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سید محمد طباطبایی واقع در شهر یزد
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۴۴۵۷۳۱ و ۹۱۲۱۴۴۵۷۳۱
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سید محمد طباطبایی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X