متخصص پزشکی اجتماعی دکتر عباس وثوق مقدم واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۰۹۱۸۷۱ و ۹۱۲۱۰۹۱۸۷۱
ایمیل مرکز : a_vosoogh@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: عباس وثوق مقدم

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X