متخصص پزشکی اجتماعی دکتر علیرضا مغیثی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۸۳۰۳۴۶ و ۹۱۲۲۸۳۰۳۴۶
ایمیل مرکز : ALIREZA.MOGHISI@YAHOO.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: علیرضا مغیثی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X