متخصص پزشکی اجتماعی دکتر فاطمه مرادی شهربابک واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۹۷۳۹۰۲ و ۹۱۲۱۹۷۳۹۰۲
ایمیل مرکز : drmoradi20042003@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: فاطمه مرادی شهربابک

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X