متخصص پزشکی اجتماعی دکتر فاطمه موسوی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۱۶۲۳۵۴ و ۹۱۲۱۱۶۲۳۵۴
ایمیل مرکز : ATI35983@YAHOO.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: فاطمه موسوی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X