متخصص پزشکی اجتماعی دکتر فرزانه اثنی عشری واقع در شهر همدان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۸۳۱۶۵۶۲۲ و ۹۱۸۳۱۶۵۶۲۲
ایمیل مرکز : esna_f@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: فرزانه اثنی عشری

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X