متخصص پزشکی اجتماعی دکتر فرهاد جعفری واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۱۸۵۵۱۴ و ۹۱۲۲۱۸۵۵۱۴
ایمیل مرکز : jafarifarhaddr@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: فرهاد جعفری

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X