متخصص پزشکی اجتماعی دکتر محمدرضا سهرابی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۲۵۹۷۳۹ و ۹۱۲۲۲۵۹۷۳۹
ایمیل مرکز : M_SOHRABI@SBMU.AC.IR
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: محمدرضا سهرابی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X