متخصص پزشکی اجتماعی دکتر محمد شریعتی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۹۵۱۰۶۵ و ۹۱۲۱۹۵۱۰۶۵
ایمیل مرکز : shariati@tums.ac.ir
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: محمد شریعتی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X