متخصص پزشکی اجتماعی دکتر محمد محمدی دیجوجین واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۳۸۶۵۶۸۱ و ۹۱۲۳۸۶۵۶۸۱
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: محمد محمدی دیجوجین

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X