متخصص پزشکی اجتماعی دکتر مرتضی ناصربخت واقع در شهر البرز
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۶۵۴۸۰۷ و ۹۱۲۲۶۵۴۸۰۷
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: مرتضی ناصربخت

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X