متخصص پزشکی اجتماعی دکتر مسعود سلیمانی دودران واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۷۷۸۲۶۸۶ و ۹۱۲۷۷۸۲۶۸۶
ایمیل مرکز : solaymani@hbi.ir
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: مسعود سلیمانی دودران

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X