متخصص پزشکی اجتماعی دکتر مشیانه حدادی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۱۳۴۳۵۳ و ۹۱۲۱۱۳۴۳۵۳
ایمیل مرکز : mashyaneh_hd@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: مشیانه حدادی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X