متخصص پزشکی اجتماعی دکتر منور افضل آقائی نائین واقع در شهر خراسان رضوی
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۵۳۱۴۹۳۴۸ و ۹۱۵۳۱۴۹۳۴۸
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: منور افضل آقائی نائین

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X