متخصص پزشکی اجتماعی دکتر مینا احمدی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۱۹۵۸۱۲ و ۹۱۲۲۱۹۵۸۱۲
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: مینا احمدی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X