متخصص پزشکی اجتماعی دکتر مژگان کاربخش داوری واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۳۷۰۳۸۵۰ و ۹۱۲۳۷۰۳۸۵۰
ایمیل مرکز : MKARBAKH@SINA.TUMS.AC.IR
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: مژگان کاربخش داوری

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X