متخصص پزشکی اجتماعی دکتر ندا زمانی واقع در شهر اصفهان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۳۳۲۷۴۷۵۶ و ۹۱۳۳۲۷۴۷۵۶
ایمیل مرکز : nzamani@med.mui.ac.ir
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: ندا زمانی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X